Container làm quán trà chanh tại các địa điểm công cộng

Liên hệ

Container làm quán bán trà chanh.

Thiết kế gồm: 

01 container dài 6m x rộng 2,4m x cao 2,6m

01 container dài 4m x rộng 2,4m x cao 2,6m.