Container 20feet làm quầy bán hàng lưu động

Liên hệ

Được thiết kế từ container 20feet, cải tạo dùng làm quầy bán hàng lưu động

Kích thước: Dài 6m x rộng 2,4m x cao 2,6m

01 cửa ra vào

02 cửa sổ lật

Hệ thống điện, đèn chiếu sáng.

Liên hệ: 0978.288.266