Container Văn phòng 40 feet cải tạo ( Rộng 3,5m x Dài 12m)

Liên hệ

Container Văn phòng 40 feet, cải tạo rộng 3,5m.

Được cải tạo dài 12m x rộng 3,5m cho không gian rộng rãi.

Vách ngăn chia 2 phòng riêng biệt.