Container làm phòng xét nghiệm, phòng khám lưu động

Liên hệ

Thiết kế từ container 20feet làm phòng khám lưu động, phòng y tế, phòng xét nghiệm Covid- 19 tại các tỉnh thành.

Lắp đặt trang thiết bị theo tiêu chuẩn.