Container làm văn phòng giới thiệu sản phẩm

Liên hệ

Thiết kế và cải tạo các loại hình container làm văn phòng giao dịch, giới thiệu sản phẩm, container làm showroom…

Kích thước: Dài 6m, 7m, 8m….12m

Lắp đặt các thiết bị cao cấp.