Container vệ sinh 20 feet thiết kế hiện đại, tiện dụng