Cải tạo container lắp đặt cột bơm xăng dầu lưu động

Cải tạo container, lắp đặt cột bơm xăng dầu lưu động.

Dài 6m x Rộng 2,4m x Cao 2,6m

Gồm: 01 téc chứa dầu 1000l, 01 cột bơm.

0978.288.266