Container làm nhà nghỉ, homestay

Thiết kế, thi công và cải tạo làm nhà container, khách sạn, phòng nghỉ dưỡng, homestay container tại các điểm du lịch.