Container kho 40feet sơn màu và logo theo yêu cầu

Container kho 40feet, chất lượng 75%

Sơn màu, sơn logo công ty theo yêu cầu.

Cải tạo mở nóc để thuận tiện cẩu hàng hóa.

0978.288.266