Container kho 20feet lắp cửa cuốn, thuận tiện chứa hàng hóa.

Liên hệ

Thiết kế và cải tạo container lắp cửa cuốn, thuận tiện trong việc chứa hàng hóa cồng kềnh.

Loại 1 cửa và 2 cửa.