Nhà vệ sinh container 20feet, có bồn chứa chất thải

Thiết kế các loại nhà vệ sinh bằng container 10feet, 20feet, 40feet

Loại 2 phòng

Loại 04 phòng

Loại 10 phòng

Bán và cho thuê container vệ sinh, phục vụ tại các dự án, công trường xây dựng.

0978.288.266