Container vệ sinh 10 feet thiết kế 04 phòng riêng biệt

Container vệ sinh 10 feet ( toilet container). Được cải tạo làm 04 phòng riêng biệt.

Đầy đủ thiết bị vệ sinh, tiện lợi sử dụng tại các công trường, dự án xây dựng…

0978.288.266