Container văn phòng 10feet làm chốt bảo vệ

Liên hệ

Container làm bốt bảo vệ tại công trường.

Dài 3m x rộng 2,4m x cao 2,6m

Gồm: 01 cửa đi, 03 cửa sổ kính khung sắt.